بدون پلاستیک

بسته‌ای که با محصولات این کشاورز دریافت خواهید کرد بدون پلاستیک است و یا از پلاستیک کمتری استفاده شده است. گالش در تلاش است که تا حد امکان از مواد بازیافتی و تجزیه پذیر برای ارسال محصولات خود استفاده کند. ما در گالش نه تنها از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری می‌کنیم ، بلکه از بسته‌بندی بیش از حد محصولات با مواد پلاستیکی نیز جلوگیری می‌کنیم.

پست‌های اخیر: