آقای عبدالله محمدی

آقای عبدالله محمدی متولد سال ۱۳۵۷ و ساکن روستای هَلومسَر شهرستان آمله. آقای محمدی حدود دو هکتار زمین شالیزاری داره که در آن برنج طارم هاشمی کشت اول و دوم و برنج فجر کشت می‌کنه. آقای محمدی در کنار کشاورزی، در کار پخش آب معدنی هم فعالیت داره. آقای محمدی کشاورزی رو به صورت شراکتی با کشاورزهای دیگه انجام میده و تو این کار تجربه خوبی داره.

پست‌های اخیر: