آقای علی اکبر حسن زاده

آقای علی اکبر حسن زاده متولد سال ۱۳۵۸ و ساکن روستای عالی کُلا آمله. آقای حسن زاده تقریبا ۳ هکتار زمین شالیزاری داره که از پدر بهش ارث رسیده و حدود ۹ ساله که به صورت شراکتی به همراه کشاورز دیگه بر روی این زمین، برنج طارم هاشمی کشت می‌کنه.
آقای حسن‌زاده در زمان کشت برنج به طور متوسط زمین شالیزاری خودش رو یک یا دو بار کوددهی می‌کنه و آب مورد نیاز برای آبیاری زمینش رو هم از طریق آب نهری که مخصوص آبیاری زمین‌های کشاورزیه، تامین می‌کنه.

پست‌های اخیر: