آقای کوروش اکبری

آقای کوروش اکبری متولد سال ۱۳۵۵ و ساکن روستای کُهِنه‌‍دان آمله . شغل اصلی آقای اکبری کشاورزیه. آقای اکبری میگه: به کشاورزی علاقه زیادی داره و کشاورزی رو از زمان بچگی که به پدرش در کار کشاورزی کمک می‌کرده، یاد گرفته و دراین زمینه تجربه خوبی داره.

در حال حاضر آقای اکبری بر روی زمین پدری و آب و اجدادیشون که حدود ۱/۵ هکتاره، دو نوع محصول برنج طارم هاشمی و فجر را به روش سنتی کشت می‌کنه و علاوه بر زمین خودش به عنوان زارع برروی زمین برادرش هم برنج کشت می‌کنه.

پست‌های اخیر: