محمد اکبری

آقای محمد اکبری متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن روستای کُهِنه‌‍دان آمل هستن. آقا محمد جوان‌ترین کشاورز گالِشه و حدود ۶ تا ۷ ساله که به همراه خانواده و عموهاش بر روی زمین‌های آباء و اجدادی  که حدودا ۱/۵ هکتاره، به کشاورزی مشغولن. زمین آقا محمد در روستای کُهِنه‌‍دان قرار داره و برنج  طارم هاشمی (کشت اول و دوم) کشت میکنه. ایشون یک بار در زمان رسیدن برنج از سم و کود استفاده می‌کنن وآب مورد نیازشون رو از آب نهری که در نزدیکی زمینشون هست، تامین می‌کنن.

پست‌های اخیر: