محمد اکبری

آقای محمد اکبری متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن روستای کُهِنه‌‍دان آمله. آقا محمد حدود ۷ الی ۸ ساله که خودش به کشاورزی روی زمین پدریش مشغوله و شغل اصلیش کشاورزیه و جوان ترین کشاورز گالشه.
زمین پدری آقا محمد حدود ۳/۵ هکتاره که در کنار زمین عموهاشه و همه به صورت خانوادگی و با همکاری هم روی زمین‌هاشون به کشاورزی مشغولن. آقا محمد روی زمین‌هاش ترکیبی از سه نوع برنج طارم : برنج طارم هاشمی و با دم و بی دم رو کشت و یه بار در مرحله کشت برنج از سم استفاده کرده. برنجی که ما ازشون تو سایت موجود کردیم برنج طارم هاشمی بادم که از نظر پخت و ری کردن یکم از برنج طارم هاشمی بهتره و عطر و طعم کیفیتش تست شده و مورد تایید قرار گرفته.

پست‌های اخیر: