مشخصات مزرعه عالی‌کُلا آمل

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای عالی‌کُلا آمل
  • اندازه زمین : ۳ هکتار
  • نام محصول:برنج طارم هاشمی
  • تیم: دو کشاورز مرد (به صورت مشارکتی)

پست‌های اخیر: