روستای کُهِنه‌دان آمل

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای کُهِنه‌دان آمل
  • اندازه زمین : حدود ۱هکتار
  • تیم: چند نفره( به کمک خانواده وعموهایش)
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی

پست‌های اخیر: