ساروکلا( سیاهرودکلا)

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای ساروکلا (سیاهرود کلا) قائمشهر
  • اندازه زمین: ۴۰۰۰ متر
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی، برنج طارم سنگی
  • تیم: خانوادگی( همسرو فرزند)

پست‌های اخیر: