روستای ساروکُلا (سیاه‌رودکلا) قائمشهر

ساروکلا یا سیاه‌رود کلا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر در استان مازندران است.

این روستا در بین روستاهای کوتنا؛ میان‌رود؛ افراکتی؛ لرم تلوک؛ جمنان, و چاله زمین قراردارد.

پست‌های اخیر: