روستای کُهنه‌دان

روستای کُهنِه‌دان یکی از روستاهای شمال شرقی شهرستان آمل در استان مازندران است. این روستا از نظر جغرافیایی در نزدیکی منطقه دابودشت آمل قرار دارد و جز روستاهایی است که در آن مزارع کشت برنج بسیار زیاد است.

پست‌های اخیر: