مقایسه برنج کهنه و تازه - گالش
مقایسه برنج تازه و کهنه | کدام یک بهتر است؟

یکی از دغدغه‌های بسیاری از مصرف کنندگان در زمان خرید برنج، مقایسه برنج تازه و کهنه است. ممکن است برخی از فروشندگان با هدف سود بیشتر، برنج کهنه را به جای برنج تازه به مصرف کنندگان بفروشند. به همین دلیل خریداران حساسیت زیادی روی برنج کهنه یا تازه دارند. اما بسیاری از خریداران می‌پرسند که […]