شلتوک برنج و سبوس برنج - گالش
تفاوت سبوس برنج و شلتوک برنج و خواص آن‌ها

سبوس برنج و شلتوک برنج پوسته‌ها و لایه‌های مختلف برنج هستند که بسیاری از افراد آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند. تفاوت سبوس برنج و شلتوک برنج برای بسیاری از افراد مشخص نیست. برنج پس از برداشت دارای لایه‌های مختلفی است که برای رسیدن به دانه قابل مصرف،‌ باید در فرآیندی جدا شوند. این لایه‌ها […]