آشنایی با پروژه گالش
آشنایی با گالش | پروژه گالش چیست؟

پروژه گالش تنها یک فروشگاه نیست؛ بلکه گالش را می‌‌توان یکی از استارتاپ‌های ‌نوین کشور در زمینه کشاورزی به شمار آورد که قصد دارد با ارائه راهکارهای نوین، ضمن حمایت از کشاورزان، محصولات کشاورزی سالم را به دست مصرف کنندگان برساند. در گالش، محصولات کشاورزی سالم به ویژه برنج و محصولات مرتبط به صورت مستقیم […]